ΟΕΦ ΑΒΙΑ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
32
page-template-default,page,page-id-32,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οργάνωση παραγωγών ΟΕΦ

 

Τριετές Πρόγραμμα Εργασίας 2015/2018 της Ο.Ε.Φ. Ελαιολάδου και Ελιάς του Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Μικρής Μαντίνειας Αβίας στο Πλαίσιο των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής

 

Στόχος μας στον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Μικρής Μαντινείας Αβίας ήταν και παραμένει η υποστήριξη των παραγωγών μας για την ανάδειξη των μοναδικών χαρακτηριστικών και των αξιών της ελιάς που καλλιεργούν και παράγουν το ανώτερο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης “Καλαμάτα”.

 

Ολα αυτά τα χρόνια προσπαθούμε διαρκώς να βελτιώνουμε τη θέση μας στην αγορά, εκσυγχρονίζοντας την οργάνωση και λειτουργία μας, πάντα στο πλευρό των παραγωγών μας για την προστασία της απαράμιλλης ποιότητας της πρώτης ύλης.

 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συμμετοχή στο τριετές Πρόγραμμα Εργασίας (2015-18) ως Ο.Ε.Φ. Ελαιολάδου και Ελιάς του Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Μικρής Μαντίνειας Αβίας αποτελούμενη από ομάδα 126 παραγωγών σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014.

 

Το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των δυνατών μας σημείων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η παραγωγική μας βάση και η προστιθέμενη αξία που διαθέτει το ελαιόλαδο της περιοχής καθώς έχει αναγνωριστεί ως προϊόν Προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ Καλαμάτα). Για το λόγο αυτό έχουν τεθεί δύο βασικές προτεραιότητες:

 

1. Η ενίσχυση της συλλογικότητας παράλληλα με τη στροφή των ελαιοπαραγωγών σε μεθόδους και πρακτικές περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον.

2. Η βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας, μεταφοράς, τυποποίησης και αποθήκευσης της παραγωγής

Η υλοποίηση του Προγράμματος Εργασίας είναι ήδη σε εξέλιξη και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ενεργειών όπως:

 


Aνάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης ∆ιαχείρισης στους ελαιοπαραγωγούς σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3 και ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος βιολογικής καλλιέργειας

Η εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης κρίνεται άκρως απαραίτητη καθώς εξασφαλίζεται η συμμόρφωση των παραγωγών με τους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής, η πολλαπλή συμμόρφωση ενόψει του “πρασινίσματος “ της νέας ΚΑΠ και η προστασία του περιβάλλοντος με τη σωστή χρήση των εισροών, των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων.

Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται η εκπαίδευση των παραγωγών της Οργάνωσης στο σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης σε όλα τα θέματα σύμφωνα με το πρότυπο AGRO 2.1P 2.2/3 με έμφαση στα οφέλη της συλλογικής διαχείρισης της ελαιοκαλλιέργειας, της συλλογικής συγκομιδής, της αποθήκευσης, της επεξεργασίας και εμπορίας.

Επιπλέον, για το 35% των ελαιοπαραγωγών της Ο.Ε.Φ. θα αναπτυχθεί Σύστημα Βιολογικής Καλλιέργειας. Οι συγκεκριμένοι παραγωγοί θα εκπαιδεύονται ετησίως σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την εγκατάσταση ενός βιολογικού ελαιώνα, τη διαμόρφωση μεγέθους και σχήματος των ελαιόδενδρων, τον τρόπο άρδευσης εκτός αν πρόκειται για ξηρικούς βιολογικούς ελαιώνες, τον τρόπο διαχείρισης του εδαφοτάπητα, τη λίπανση και τη φυτοπροστασία ενός βιολογικού ελαιώνα.

 

Έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος, Κλιματικά ουδέτερο προϊόν και εκπαιδεύσεις μείωσης ανθρακικού αποτυπώματος

Ετήσιος υπολογισμός των εκλυόμενων ποσοτήτων του διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται σε όλα τα επίπεδα παραγωγής ενός κωδικού ελαιολάδου από το χωράφι μέχρι τον τελικό καταναλωτή και αντιστάθμιση των αναπόφευκτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα υποστηρίζοντας οικονομικά και σε εθελοντική βάση ένα έργο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Στόχος είναι η μείωση της περιβαλλοντικής επίπτωσης της παραγωγικής δραστηριότητας και η ευαισθητοποίηση των παραγωγών σε σχέση με τα παγκόσμια περιβαλλοντικά ζητήματα.

Για το λόγο αυτό, οι παραγωγοί της Ομάδας ΣΟΔ θα ενημερωθούν για τα μέτρα που μπορούν να λάβουν προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις σχετικές με τις δραστηριότητές τους κατά την παραγωγική διαδικασία.

 

Στόχοι της δραστηριότητας είναι:

 • δημιουργία ενός νέου προϊόντος markeông για το ελαιόλαδο
 • εθελοντική συμβολή στην προστασία του κλίματος του πλανήτη
 • αύξηση των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά και τις αγορές του εξωτερικού
 • αναβάθμιση της εταιρικής εικόνας της ΟΕΦ ως ένας υπεύθυνος συνεταιριστικός φορέας

 

Ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικού ψηφιακού εργαλείου συμβολαιακής γεωργίας για επικοινωνία μεταξύ των παραγωγών και του τυποποιητηρίου

Πρόκειται για μια εύκολα προσβάσιμη βάση δεδομένων που θα επιτρέπει την αμφίδρομη και άμεση επικοινωνία μεταξύ των παραγωγών και του τυποποιητηρίου.

 

Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού

Όπως ελαιοραβδιστικά, ελαιοδίχτυα, πλαστικά κιβώτια, ηλεκτροκίνητο κλαρκ, βιομηχανικός εκτυπωτής κ.α.

 

Ανάπτυξη & εφαρμογή συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής ιχνηλασιμότητας

Η ΟΕΦ θέλοντας να διαφυλάξει την ποιότητα του ελαιολάδου θα εφαρμόσει Σύστημα Ιχνηλασιμότητας σε 2 επίπεδα:

 • Σε επίπεδο ελαιοτριβείου, εσωτερικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας το οποίο θα πιστοποιείται ετησίως σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22005:2007
 • Σε επίπεδο τυποποιητηρίου, εσωτερικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας το οποίο θα πιστοποιείται ετησίως σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22005:2007

 

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων στο τυποποιητήριo και το ελαιοτριβείο

Διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας του ελαιολάδου με την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 και Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005 στις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου και του τυποποιητηρίου.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος και των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση στο προσωπικό της ΟΕΦ που σχετίζονται με τον χειρισμό τροφίμων, στα ακόλουθα θέματα:

 • Βασικές αρχές υγιεινής των τροφίμων (επικινδυνότητα τροφίμων, τροφικές δηλητηριάσεις, κατηγορίες κινδύνων, μικροβιολογία τροφίμων, κλπ. )
 • Κανόνες υγιεινής προσωπικού
 • Υποδομή και χώροι.
 • Γενικές απαιτήσεις για χώρους παραγωγής τροφίμων.
 • Ορθές Πρακτικές Διασφάλισης Υγιεινής Τροφίμων (έλεγχος τρωκτικών και εντόμων, διαχείριση απορριμμάτων, καθαρισμοί και απολυμάνσεις, αποφυγή επιμολύνσεων, κ.λπ.).
 • ΔΑΤ, Ανάπτυξη – εφαρμογή – αξιολόγηση – βελτίωση
 • Νομικό πλαίσιο περί υγιεινής τροφίμων

 

Επικοινωνιακές δράσεις

Η προβολή των δράσεων του Προγράμματος Εργασίας αποτελεί για την Οργάνωση Παραγωγών ευκαιρία να τεκμηριώσει και να αναδείξει τη βελτίωση της ποιότητας των ελαιοκομικών της προϊόντων, αλλά και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής της.