ΟΕΦ ΑΒΙΑ | ΟΕΦ ΑΒΙΑ
2
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-2,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Πρόσκληση 1

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή Συμβούλου Διαχείρισης για την υποστήριξη της Ο.Ε.Φ.

Για να δείτε τη Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση 2

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Αναδόχου με σκοπό την υποστήριξη της Ο.  Ε . Φ.

Για να δείτε τη Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση 3

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δραστηριότητας Δiv.3 με τίτλο “Προμήθεια σκούπας” του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ.

Για να δείτε τη Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση 4

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δραστηριότητας Δiv.5 με τίτλο
“Προμήθεια ημιαυτόματης μηχανής περιτύλιξης παλετών” του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ.

Για να δείτε τη Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση 5

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δραστηριότητας Δiv.6 με τίτλο “Προμήθεια διαχωριστήρα ελαιολάδου” του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της
Ο.Ε.Φ.

Για να δείτε τη Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση 6

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δραστηριότητας Δiv.7 με τίτλο
“Προμήθεια συστήματος θερμικής επεξεργασίας ελαιοζύμης (τύπου contherm )” του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ.

Για να δείτε τη Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση 7

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δράσης Δi με τίτλο “Προμήθεια ελαιοδιχτύων”  του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ.

Για να δείτε τη Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση 8

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δράσης Δiv.4 με τίτλο “Προμήθεια μηχανήματος ζυγιστικού-γεμιστικού ελαιολάδου”  του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ.

Για να δείτε τη Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Βii.1

“Πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος λίπανσης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Βii.2

“Πιλοτική εφαρμογή για την επεξεργασία και αξιοποίηση υπολειμμάτων κλαδέματος σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Βii.3

“Πιλοτική εφαρμογή για την σύζευξη ελαιοκαλλιέργειας και κτηνοτροφίας σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Biv

“Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Γiii.1

“Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης επιτόπου στον αγρό για τους παραγωγούς της Ο.Ε.Φ.”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Γiii.2

“Ετήσια μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος/ Δημιουργία κλιματικά ουδέτερου προϊόντος”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Γiv

“Χρήση ειδικού εργαλείου για την κατάρτιση και επικοινωνία των παραγωγών ”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Εi

“Ανάπτυξη & εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Δiv.3

“Προμήθεια σκούπας”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Δiv.5

“Προμήθεια ημιαυτόματης μηχανής περιτύλιξης παλετών”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε  ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Δiv.6

“Προμήθεια διαχωριστήρα ελαιολάδου”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε  ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Δiv.7

“Προμήθεια συστήματος θερμικής επεξεργασίας ελαιοζύμης
(τύπου contherm)”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε  ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Εii

“Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης ΣΤi

“Επικοινωνιακό πρόγραμμα της Ο.Ε.Φ. Προβολή και προώθηση μέσω Διαφήμισης, Δημοσίων Σχέσεων, Δημιουργικού Σχεδιασμού και Περιεχομένου, Ενημέρωσης και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης ΣΤii

“Προβολή και Προώθηση μέσω Νέων Ψηφιακών Εργαλείων”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ