ΟΕΦ ΑΒΙΑ | ΟΕΦ ΑΒΙΑ
2
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-2,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

Πρόγραμμα Εργασίας Ο.Ε.Φ. 2018 – 2021

Πρόσκληση 1

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή Συμβούλου Διαχείρισης για την υποστήριξη της Ο.Ε.Φ.

Για να δείτε τη Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση 2

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Αναδόχου με σκοπό την υποστήριξη της Ο.  Ε . Φ.

Για να δείτε τη Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση 3

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δραστηριότητας Δiv.3 με τίτλο “Προμήθεια σκούπας” του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ.

Για να δείτε τη Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση 4

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δραστηριότητας Δiv.5 με τίτλο
“Προμήθεια ημιαυτόματης μηχανής περιτύλιξης παλετών” του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ.

Για να δείτε τη Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση 5

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δραστηριότητας Δiv.6 με τίτλο “Προμήθεια διαχωριστήρα ελαιολάδου” του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της
Ο.Ε.Φ.

Για να δείτε τη Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση 6

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δραστηριότητας Δiv.7 με τίτλο
“Προμήθεια συστήματος θερμικής επεξεργασίας ελαιοζύμης (τύπου contherm )” του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ.

Για να δείτε τη Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Βii.1

“Πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος λίπανσης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Βii.2

“Πιλοτική εφαρμογή για την επεξεργασία και αξιοποίηση υπολειμμάτων κλαδέματος σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Βii.3

“Πιλοτική εφαρμογή για την σύζευξη ελαιοκαλλιέργειας και κτηνοτροφίας σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Biv

“Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Γiii.1

“Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης επιτόπου στον αγρό για τους παραγωγούς της Ο.Ε.Φ.”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Γiii.2

“Ετήσια μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος/ Δημιουργία κλιματικά ουδέτερου προϊόντος”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Γiv

“Χρήση ειδικού εργαλείου για την κατάρτιση και επικοινωνία των παραγωγών ”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Εi

“Ανάπτυξη & εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Δiv.3

“Προμήθεια σκούπας”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Δiv.5

“Προμήθεια ημιαυτόματης μηχανής περιτύλιξης παλετών”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε  ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Δiv.6

“Προμήθεια διαχωριστήρα ελαιολάδου”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε  ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Δiv.7

“Προμήθεια συστήματος θερμικής επεξεργασίας ελαιοζύμης
(τύπου contherm)”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε  ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης Εii

“Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης ΣΤi

“Επικοινωνιακό πρόγραμμα της Ο.Ε.Φ. Προβολή και προώθηση μέσω Διαφήμισης, Δημοσίων Σχέσεων, Δημιουργικού Σχεδιασμού και Περιεχομένου, Ενημέρωσης και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικό Δελτίο Δράσης ΣΤii

“Προβολή και Προώθηση μέσω Νέων Ψηφιακών Εργαλείων”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΕΦ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Πρόγραμμα Εργασiας ΟΕΦ 2015-2018
Δείτε εδώ αναλυτικά τις δράσεις

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015
Δραστηριότητα Βiv
Τετράδιο παραγωγού

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Στους 126 ελαιοπαραγωγούς που συμμετέχουν στην Ομάδα ΣΟΔ (Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης) διανεμήθηκε το ειδικά διαμορφωμένο τετράδιο παραγωγού στο οποίο συμπληρώνουν δεδομένα για την καλύτερη οργάνωσή τους όπως οι καλλιεργητικές φροντίδες, η συγκομιδή κ.λπ.Για την άρτια συμπλήρωσή του προηγήθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Δραστηριότητα Βiv
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO 2.1&2.2.)

Κατάρτιση των ελαιοπαραγωγών σε θέματα που αφορούν τις καλλιεργητικές πρακτικές, τη φυτοπροστασία, την άρδευση και τις αρχές που διέπουν την ολοκληρωμένη διαχείριση και έχει σαν στόχο την παραγωγή ποιοτικών φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και την αειφορία

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015
Δραστηριότητα Εi
Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22005:2007

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015
Δραστηριότητα Εii
 
Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005 
Στόχος η ποιοτική και ασφαλής διαδικασία παραγωγής ελαιολά
Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας των Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 
Δραστηριότητα Δi
Προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού
Παραλαβή ελαιοραβδιστικών
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
 Eγχειρίδιο Παραγωγού  
 
Παράδοση εκπαιδευτικού υλικού που συνοδεύει το Τετράδιό Παραγωγού, σε 126  παραγωγούς,  για την αποτελεσματικότερη κατάρτιση του σε θέματα διατήρησης του περιβάλλοντος των ελαιώνων μελέτης του εδάφους, θρέψης, άρδευσης, φυτοπροστασίας κ.α.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
Σήμανση Ασφάλειας & Υγιεινής Στο Χώρο Εργασίας

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

Η εκπαιδευτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον Αγροτικό Συνεταιρισμό.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:

Biv:ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 
Πολιτική-Καθήκοντα-Αρμοδιότητες Τετράδιο Παραγωγών 
Λίπανση-Φυτοπροστασία-Αποθήκευση 
Καλλιεργητικές τεχνικές-Άρδευση Συγκομιδή-Κανόνες Υγιεινής 

Γiii:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤAΡΤΙΣΗ 
 
Μέτρα και τεχνικές για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη καλλιέργεια Πρόληψη Δημιουργίας 
Αποβλήτων Εξοικονόμηση νερού 
Μείωση, ανακύκλωση και αξιοποίηση των υποπροϊόντων επεξεργασίας ελιάς (πχ. κατσίγαρος, λύματα ελαιοτριβείου) 
Μείωση αγροχημικών μέσων και χρήση φυσικών πρακτικών
 
Εi  ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
Γενικές Αρχές Ιχνηλασιμότητας
Ιχνηλασιμότητα στη Παραγωγή Ελιάς-Ειδικές Απαιτήσεις
Νομοθεσία Ιχνηλασιμότητας Γεωργικών Προϊόντων

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

     

Δραστηριότητα Βiv

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

 

 • Επικαιροποίηση της ομάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης
 • Επικαιροποίηση του εγχειριδίου ΣΟΔ
 • Ανασκόπηση του ΣΟΔ
 • Επικαιροποίηση του οργανογράμματος
 • Σύνταξη του νέου εκπαιδευτικού υλικού
 • Ανάρτηση ενημερωτικού σημειώματος για τη συμμετοχή στη βιολογική γεωργία
 • Προγραμματισμός της εκπαίδευσης των παραγωγών

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

     

Δραστηριότητα Γiii 

Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος για τη δημιουργία κλιματικά ουδέτερου προϊόντος

 

 • Σύνταξη σχετικού ερωτηματολογίου προς παραγωγούς
 • Συγκρότηση ομάδας 126 παραγωγών που θα συμμετάσχουν στη δράση για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος
 • Κατάρτιση γενικού πλάνου και περιεχομένου των εκπαιδευτικών σεμιναρίων

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

     

Δραστηριότητα Εi

Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας

 

 • Επανέλεγχος της ομάδας HACCP
 • Ανασκόπηση του συστήματος Ιχνηλασιμότητας
 • Πραγματοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων για την αποτελεσματικότητα του τρόπου ιχνηλάτισης

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

     

Δραστηριότητα Εii 

Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000:2005)

 

 • Έλεγχος της ισχύος όλων των σχετικών εγγράφων
 • Πραγματοποίηση ανασκόπησης του συστήματος ΣΔΑΤ
 • Εκ νέου έλεγχος του διαγράμματος ροής του ελαιοτριβείου και του τυποποιητηρίου του Συνεταιρισμού

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

     

Δραστηριότητα ΣΤi

Επικοινωνία

 

 • Προπαρασκευαστική επίσκεψη σε όλους τους χώρους της ΟΕΦ για τον προγραμματισμό επαγγελματικής φωτογράφισης
 • Προγραμματισμός ενημερωτικής δημοσιογραφικής επίσκεψης από εκπροσώπους των Μέσων που καλύπτουν αγροτικά και αγροδιατροφικά θέματα
 • Διαρκής ανανέωση και εμπλουτισμός της θεματικής ιστοσελίδας για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων του Προγράμματος Εργασίας της ΟΕΦ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

     

ΠΑΓΙΑ

 

Δραστηριότητα Δi

 • Προμήθεια ελαιοραβδιστικών

      ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

     

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Καλαμάτα, 16 Δεκεμβρίου 2016

 

Την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου στις 12.00 θα πραγματοποιηθεί στον   Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Μικρής Μαντινείας Αβίας (Διεύθυνση: ΜΙΚΡΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΚ 24 100) συνάντηση για τους δημοσιογράφους και τα Μέσα της περιοχής, με στόχο την ενημέρωση τους από τον Πρόεδρο, κ. Βασίλη Κοζομπόλη, για την πορεία εξέλιξης του Προγράμματος ΟΕΦ 2016-2017, τους στόχους που έχουν επιτευχθεί και όσους νέους έχουν τεθεί, τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων και των παραγωγών, την κατάρτιση των παραγωγών κλπ.

      ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

     

Δραστηριότητα ΣΤi

 

Δημοσιογραφική αποστολή στις εγκαταστάσεις του ΑΣ Μικρής Μαντινείας Αβίας

Τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία τoυ Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Μικρής Μαντινείας Αβίας συνάντηση για τους δημοσιογράφους και τα Μέσα της περιοχής, με στόχο την ενημέρωση τους από τον Πρόεδρο, κ. Βασίλη Κοζομπόλη, για την πορεία εξέλιξης του Προγράμματος ΟΕΦ 2016-2017.

Στη δημοσιογραφική αποστολή πήραν μέρος οι Στέβη Κουτσουδάκη από την Ionian TV, Σταυρούλα Βγενοπούλου από τον max fm, Μαρία Ανδριέλου από την Patra TV διαδικτυακή τηλεόραση, Κωνσταντίνος Φλαμής από το dete.gr και Γιώργος Καραγεωργόπουλος από την εφημερίδα Κόσμος. Την αποστολή συνόδευσε συνεργείο αποτελούμενο από τους σκηνοθέτη, ηχολήπτη και καμεραμάν, Πάνο Τσιροζίδη, Δημήτρη Ζωγραφάκη και Μιχάλη Τριπόδη.

Δείτε εδώ το τηλεοπτικό ρεπορτάζ και τη συνέντευξη του Προέδρου

      ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

   

Δραστηριότητα ΣΤi

 
Αποτελέσματα δημοσιογραφικής επίσκεψης 
 
 
Με την ολοκλήρωση της δημοσιογραφικής επίσκεψης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Μικρής Μαντινείας Αβίας με στόχο την ενημέρωση από τον Πρόεδρο, κ. Βασίλη Κοζομπόλη για την πορεία εξέλιξης του Προγράμματος ΟΕΦ 2016-2017 δημιουργήθηκαν ευκαιρίες προβολής και προώθησης της δραστηριότητας της Οργάνωσης σε ποικίλα Μέσα, τοπικής, θεματικής και εθνικής εμβέλειας.

   ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

     

Δραστηριότητα Βiv

Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 126 ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3 και ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος βιολογικής καλλιέργειας στο 35% της Ο.Ε.Φ. 

 

 • Συμπλήρωση 126  τετραδίων παραγωγών
 • Διανομή Εγχειρίδιου Παραγωγού στους 126 παραγωγούς
 • Δημιουργία και διανομή εντύπου Οδηγιών Λίπανσης στους 126 παραγωγούς
 • Ομαδική εκπαίδευση παραγωγών στις 15/12/2016
 • Ατομική κατάρτιση 126 παραγωγών
 • Εσωτερική επιθεώρηση συστήματος από τις 01/11/2016 έως τις 20/11/2016
 • Χημικές αναλύσεις υπολειμματικότητας σε 12 δείγματα ελαιοκάρπου
 • Επιτυχής επιθεώρηση από τον φορέα TUV HELLAS A.E. στο εφαρμοζόμενο ΣΟΔ και στους παραγωγούς στις 16/12/2016 – έκδοση επικαιροποιημένης λίστας παραγωγών που πιστοποιήθηκαν
 • Αξιολόγηση εφαρμογής της δράσης – τεστ γνώσεων παραγωγών

   ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

     

Δραστηριότητα Γiii

Έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποιήση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος, Κλιματικά ουδέτερο προϊόν και εκπαιδεύσεις παραγωγών μείωσης ανθρακικού αποτυπώματος

 

 • Ατομικές εκπαιδεύσεις σε 126 παραγωγούς
 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο στους παραγωγούς στις 15/12/2016
 • Έκδοση βεβαιώσεων παρακολούθησης εκπαίδευσης για 126  παραγωγούς
 • Σύνταξη και διανομή φυλλαδίου με θέμα “Καλλιέργεια και Φιλοπεριβαλλοντική Συνείδηση”

   ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

     

Δραστηριότητα Δi

Προμήθεια ελαιοραβδιστικών

 

Προμήθεια ελαιοραβδιστικών

   ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

     

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ei

Ανάπτυξη & εφαρμογή συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής ιχνηλασιμότητας

 

 • Εκπαίδευση του προσωπικού του ελαιοτριβείου της Ο.Ε.Φ. επάνω στις αρχές της ιχνηλασιμότητας στις 17/11/2016
 • Ετήσια επιθεωρήση του συστήματος Ιχνηλασιμότητας από τον φορέα TUV HELLAS A.E. στο ελαιοτριβείο και τυποποιητήριο του Συνεταιρισμού στις 16/12/2016

   ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

     

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εii

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων στο τυποποιητήριo και στο ελαιοτριβείο

 

 • Αναλύσεις σε δείγμα νερού που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγική διαδικασία
 • Αναλύσεις σε δείγμα παραγόμενου ελαιολάδου
 • Πραγματοποίηση εκπαίδευσης στους εργαζομένους του ελαιοτριβείου και του τυποποιητηρίου
 • Επιτυχής επιθεώρηση του συστήματος από το φορέα TUV HELLAS A.E.  στις 16/12/2016

   ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

     

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤi

Επικοινωνιακές Δράσεις

 

 • Πραγματοποίηση δημοσιογραφικών επισκέψεων στις 19-20/12/2016 στις εγκαταστάσεις της Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. Μικρής Μαντίνειας – Αβίας.
 • Διαρκής ανανέωση και εμπλουτισμός της θεματικής ιστοσελίδας που έχει δημιουργηθεί για την ενημέρωση της εξέλιξης της υλοποίησης των δράσεων του Προγράμματος Εργασίας

    

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα Βiv

Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 126 ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3 και ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος βιολογικής καλλιέργειας στο 35% της Ο.Ε.Φ. 

 • Επικαιροποίηση της ομάδας των 126 παραγωγών του ΣΟΔ  (Απρίλιος-Σεπτέμβριος 2017)
 • Επικαιροποίηση του εγχειριδίου ΣΟΔ
 • Επικαιροποίηση του οργανογράμματος
 • Έκδοση οδηγιών προς τους παραγωγούς
 • Ανασκόπηση του ΣΟΔ (20/09/2017)
 • Εκτύπωση και διανομή τετραδίων παραγωγών
 • Προγραμματισμός εκπαιδεύσεων και σύνταξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού
 • Ανάρτηση ενημερωτικού σημειώματος για εθελοντική κατάρτιση 44 παραγωγών στις αρχές της βιολογικής γεωργίας
 • Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (1 φορητό Η/Υ, 2 σταθερούς Η/Υ, 2 οθόνες)

    

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα Γiii 

 Έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποιήση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος, Κλιματικά ουδέτερο προϊόν και εκπαιδεύσεις παραγωγών μείωσης ανθρακικού αποτυπώματος

 • Σύνταξη ερωτηματολογίου για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος
 • Συγκρότηση ομάδας των 126 παραγωγών που θα συμμετάσχουν στη δράση

    

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα Δi 

Προμήθεια εξοπλισμού για παραγωγούς ΣΟΔ 

Προμήθεια 38 πλαστικών παλετοκιβωτίων

    

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ei

Ανάπτυξη & εφαρμογή συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής ιχνηλασιμότητας

 • Επανέλεγχος της ομάδας HACCP
 • Πραγματοποίηση εσωτερικής επιθεώρησης στις 07/09/2017

    

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εii 

 Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων στο τυποποιητήριo και στο ελαιοτριβείο

 • Επανέλεγχος της ομάδας HACCP
 • Ενημέρωση-εκπαίδευση του υπεύθυνου ποιότητας
 • Παράδοση του εγχειριδίου ποιότητας
 • Εκπαίδευση εργαζομένων ελαιοτριβείου και τυποποιητηρίου (Οκτώβρης 2017)
 • Ανασκόπηση του συστήματος
 • Πραγματοποίηση εσωτερικής επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου και τυποποιητηρίου

    

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤi

Η Μεσσηνία παράγει και αναπτύσσεται

H foodstandard διοργάνωσε εσπερίδα την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Μάνης, με προσκεκλημένους τους παραγωγούς των Ομάδων ΟΕΦ, τα ΔΣ και τα μέλη των Συνεταιρισμών της περιοχής και τους θεσμικούς εκπροσώπους.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αναπτύχθηκαν τα οφέλη και τα αποτελέσματα της εφαρμογής των Προγραμμάτων Οργανώσεων Ελαιοκομικών Φορέων και συζητήθηκαν οι προοπτικές και οι δυνατότητες για το άμεσο μέλλον.

Επιπλέον, προβλήθηκε η μεγάλη πλατφόρμα επικοινωνίας και διαλόγου για όλους εκείνους που παράγουν, δημιουργούν, στηρίζουν και προωθούν τα ελληνικά προϊόντα. Το foodz.gr.

Στόχος της εσπερίδας παράλληλα με την καμπάνια, ήταν να αναδειχθούν τα εξαιρετικά αποτελέσματα που έχουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα στους Συνεταιρισμούς και να συζητηθούν οι δυνατότητες που έχει η περιοχή για περαιτέρω Ανάπτυξη.

Δείτε το video

    

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Δραστηριότητα Βiv

Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 126 ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα
εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3 και ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος
βιολογικής καλλιέργειας στο 35% της Ο.Ε.Φ.

• συμπλήρωση 126 τετραδίων παραγωγών
• διανομή Εγχειρίδιου Παραγωγού στους 126 παραγωγούς
• ομαδική εκπαίδευση παραγωγών στις 16/03/2018
• ατομική κατάρτιση 126 παραγωγών
• εσωτερική επιθεώρηση συστήματος από τις 01/11/2016 έως τις 30/11/2016
• χημικές αναλύσεις υπολειμματικότητας σε 12 δείγματα ελαιοκάρπου
• αναλύσεις σε 12 δείγματα εδάφους (φυσικοχημικές ιδιότητες και θρεπτικά συστατικά)
• επιτυχής επιθεώρηση από τον φορέα TUV HELLAS A.E. στο εφαρμοζόμενο ΣΟΔ και
στους παραγωγούς στις 07/12/2017 – έκδοση επικαιροποιημένης λίστας παραγωγών που
πιστοποιήθηκαν
• αξιολόγηση εφαρμογής της δράσης – τεστ γνώσεων παραγωγών
• προμήθεια 1 λάπτοπ HP 250 G6 i3-6006U 15.6 4GB/500, 2 PC DELL Vostro 3668MT,
i7-7700 και 2 Dell Monitor E Series E2016H (19,5”)

    

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Δραστηριότητα Γiii

Έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και
επαναχρησιμοποιήση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος, Κλιματικά ουδέτερο
προϊόν και εκπαιδεύσεις παραγωγών μείωσης ανθρακικού αποτυπώματος

• ατομικές εκπαιδεύσεις σε 126 παραγωγούς
• εκπαιδευτικό σεμινάριο στους παραγωγούς στις 16/03/2018
• έκδοση βεβαιώσεων παρακολούθησης εκπαίδευσης για 126 παραγωγούς
• έκδοση πιστοποιητικού κλιματικής ουδετερότητας

    

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Δραστηριότητα Δi

Προμήθεια παλετοκιβωτίων

• προμήθεια τριάντα οκτώ (38) παλετοκιβωτίων από πρωτογενές VIRGIN HPDE – γκρι –
διάτρητα με τέσσερα πόδια διαστάσεων 1200 x 1000 x 760mm

    

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Δραστηριότητα Δiv.2

Προμήθεια βιομηχανικού εκτυπωτή και αυτόματης
γεμιστικής – πωματιστικής μηχανής

• προμήθεια βιομηχανικού εκτυπωτή DOMINO INK JET A120
• προμήθεια αυτόματης γεμιστικής πωματιστικής μηχανής SD-GF 2/1

    

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Δραστηριότητα Ei

Ανάπτυξη & εφαρμογή συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής
ιχνηλασιμότητας

• εσωτερική επιθεώρηση προς επιβεβαίωση και συμμόρφωση του Συστήματος
Ιχνηλασιμότητας με τις απαιτήσεις του προτύπου
• εκπαίδευση του προσωπικού του ελαιοτριβείου και τυποποιητηρίου της Ο.Ε.Φ. επάνω στις
αρχές της ιχνηλασιμότητας στις 16/11/2017
• επιτυχής επιθεώρηση του συστήματος Ιχνηλασιμότητας από τον φορέα TUV HELLAS
A.E. στο ελαιοτριβείο και τυποποιητήριο του Συνεταιρισμού στις 07/12/2017 – έκδοση
σχετικής βεβαίωσης

    

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Δραστηριότητα Εii

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της
ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων στο τυποποιητήριo και στο ελαιοτριβείο

• εσωτερική επιθεώρηση προς επιβεβαίωση και συμμόρφωση του Συστήματος Ασφάλειας
και Ποιότητας των Τροφίμων με τις απαιτήσεις των προτύπων
• αναλύσεις σε δείγμα νερού που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγική διαδικασία
• αναλύσεις σε δείγμα παραγόμενου ελαιολάδου
• πραγματοποίηση εκπαίδευσης στους εργαζομένους του ελαιοτριβείου και του
τυποποιητηρίου στις 16/11/2017
• επιτυχής επιθεώρηση των συστημάτων από το φορέα TUV HELLAS A.E. στις
07/12/2017 – έκδοση σχετικών βεβαιώσεων